හිත ගත් ගීයක් -1.

මේ සින්දුව මම ඇහුවෙ වෙන මොකකින් වත් නෙවේ...මගෙම phone එකෙන්....දැන් මාස දෙකක් විතර වෙනවා... අරගෙන මගුල ගත්තා වගෙ නෙවෙ...
පහුගිය මාස දෙකෙ..හිටියෙ කෑවෙ බිව්වෙ බොඩිමෙ කොල්ලොන්ගෙනුයි ඔෆිස් එකෙ එවුන්ගෙනුයි ණයට ඉල්ලගෙන තමයි..එක නිසාම මගෙ ඇගෙ කටුත් පැ...දුනා...බඩ පිරෙන්නා කන්නවත් උනෙ නැහැ.. දන්නවා කරේ මොඩ වැඩක් ...එ වුනාට... ගන්න එක හොද එකක් ගන්න එපැයි...
වෙලාවට ඔකෙ තිබුන සින්දු වල ගොඩක් තිබුනෙ අමරසිරි පීරිස් මත්තයගෙ සින්දු… තව පරණ සිර සින්දු ගොඩක් තියෙනවා...එ අතර තිබුන වඩාත් සිරා සින්දුවක් තමයි මේක..අහලම බලන්නකො.... මාරම ලස්සන පද වැලක්........

ම ගේ පුතෙ නුඹට… මO කොහොමට දොසක් කියන්නද...?
උඹ උඹෙ ලොවෙ කිරුලු පැලැන්දට…..
වෙන බසක් දෙඩූ…වට… රතු තිලක තියූ…වට
මO අමනාප උනත් ……..
ඇගෙ තරමට ආදරයක් කොහෙන් ලබන්නද........?


පිච්ච මල් රටා පිසලන
පිච්ච මල් ඉනා පළදින
ඇය ඇවිත් නුඹෙ සෙවනැල්ලෙ සෙවණ ලබන විට …
එ උණුසුමෙ ජාති ජන්ම ලියා තියෙනවද....

මගෙ පුතෙ නුඹට මO කොහොමට දොසක් කියන්නද...?
උඹ උඹෙ ලොවෙ කිරුලු පැලැන්දට…..
වෙන බසක් දෙඩූ…වට… රතු තිලක තියූ…වට
මO අමනාප උනත් …
ඇගෙ තරමට ආදරයක් කොහෙන් ලබන්නද........?

පුOචි කැදැල්ලෙ ....සිරිකත ...මෙන්න ඈ ඇවිත් කුලගෙට
නුඹගෙ කියූ කිරි කැටියගෙ හිනා දකින විට...
එ සිනහවෙ ජාති ජන්ම ලිය තියෙනවද?

මගෙ පුතෙ නුඹට මO කොහොමට දොසක් කියන්නද...?
උඹ උඹෙ ලොවෙ කිරුලු පැලැන්දට…..
වෙන බසක් දෙඩූ…වට… රතු තිලක තියූ…වට
මO අමනාප උනත් …
ඇගෙ තරමට ආදරයක් කොහෙන් ලබන්නද........?

අහන්න ආස නම් click කරන්න
අහන්න
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Delicious
  • Google Buzz

0 කොමෙන්ටු: